Πως να αξιοποιήσετε τον Οδηγό Σπουδών

Πριν το Πανεπιστήμιο, κάθε μαθητής έχει επιλέξει ένα γενικότερο προσανατολισμό σπουδών και ως υποψήφιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιλέγει και δηλώνει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο τις Σχολές στις οποίες θα επιθυμούσε να συνεχίσει τις σπουδές του.

Ο οδηγός σπουδών αυτής της ενότητας περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών όλων των Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων. Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και στις οικογένειές τους και αποσκοπεί να βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή αντικειμένου σπουδών και τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεπερνούν τα πεντακόσια και συνεπώς, δεν είναι εύκολο για τους περισσότερους μαθητές και υποψηφίους να προσανατολιστούν και να επιλέξουν αντικείμενο σπουδών, ακόμα και αν μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για κάθε ένα Τμήμα ή Σχολή. Για το λόγο αυτό, δεν παραθέτουμε πληροφορίες για κάθε Τμήμα ξεχωριστά, αλλά περιγράφουμε σε ευρύτερες ενότητες, ομάδες Τμημάτων Πανεπιστημίων.

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει η εξής ταξινόμηση:

Ενότητα 1η:

Επιστήμες της Εκπαίδευσης & Επιστήμες των Γλωσσών

1ο, 2ο, 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 2η:

Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες της Συμπεριφοράς

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 3η:

Επιστήμες Υγείας

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 4η:

Θετικές Επιστήμες

2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 5η:

Γεωπονικές Επιστήμες & Περιβάλλον

2o και 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 6η:

Επιστήμες των Μηχανικών & συναφείς επιστήμες

2ο, 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 7η:

Επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Επιστήμη Υπολογιστών & Πληροφορική

2o και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 8η:

Επιστήμη του Δικαίου & Πολιτικές Επιστήμες

1o και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 9η:

Οικονομική Επιστήμη & Διοίκησης Επιχειρήσεων

1o και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 10η:

Μουσική & Καλές Τέχνες

1ο, 2ο, 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενότητα 11η:

Σχολές Ενστόλων & Εμπορικού Ναυτικού

1ο, 2ο, 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σε κάθε ενότητα εντάσσονται οι επιμέρους υποενότητες κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει Τμήματα με το ίδιο ή παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο.

(Για παράδειγμα, όλες οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνείων και των Πανεπιστημίων εντάσσονται σε μια ενότητα.)

Σε κάθε ενότητα, υπάρχουν:

 • μια γενική περιγραφή του επιστημονικού αντικειμένου,
  (Για παράδειγμα, με τι ασχολείται η επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού;)
 • καταγραφή των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,
  (Ποια είναι τα βασικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Μηχανολόγων Μηχανικών;)
 • περιγραφή ενδεικτικών δυνατοτήτων απασχόλησης των αποφοίτων,
  (Ποιες οι δυνατότητες απασχόλησης των διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών; Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται; )
 • καταγραφή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που προσφέρονται από τις συγκεκριμένες Σχολές,
 • Πίνακες με τις Σχολές, το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν, τη Βάση Εισαγωγής καθώς και την Ελάχιστη Βάση (Ε.Β.Ε.).

Η κατηγοριοποίηση αυτή βοηθά τους μαθητές να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τις διάφορες επιστημονικές περιοχές και να προσανατολιστούν προς την ομάδα σχολών εκείνη που πιστεύουν ότι ταιριάζει περισσότερο στις δεξιότητες και την προσωπικότητά τους.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ο οδηγός σπουδών να αποτελέσει ένα χρήσιμο πλοηγό στην πορεία σας πριν το Πανεπιστήμιο.

«Σπουδές & Επαγγέλματα»
Προετοιμάζοντας το μέλλον

Ο Οδηγός Σπουδών εκδίδεται και σε έντυπη μορφή. Μπορείτε να τον προμηθευτείτε στα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας.

Φόρμα Παραγγελίας