Προετοιμασία για μαθητικούς Διαγωνισμούς

Οι μαθητικοί Διαγωνισμοί

Πανελλήνιοι μαθητικοί Διαγωνισμοί: Για τους μαθητές που αγαπούν την Επιστήμη, που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, για όσους θέλουν να διακριθούν αλλά και για όλους τους μαθητές που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, διοργανώνονται Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία και την Πληροφορική.

"Love for Science" - Η προετοιμασία: Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ παράλληλα με το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων γίνονται και μαθήματα προετοιμασίας για τους Διαγωνισμούς.

Μαθηματικά Μαθηματικοί Διαγωνισμοί

Μαθηματικοί Διαγωνισμοί: Οι μαθητικοί διαγωνισμοί στα Μαθηματικά διοργανώνονται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) και απευθύνονται κυρίως στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

Για τους μαθητές του Δημοτικού και της Α'- Β' Γυμνασίου διοργανώνονται δύο διαγωνισμοί, ο “Πυθαγόρας” από την (Ε.Μ.Ε.) και ο ανεξάρτητος διαγωνισμός “Καγκουρό“.

Φυσική Διαγωνισμοί Φυσικής

Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής: Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική εταιρεία για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνουν κάθε χρόνο διαγωνισμούς Φυσικής για μαθητές όλων των τάξεων (Ε'-ΣΤ' Δημοτικού έως Γ' Λυκείου). Οι μαθητικοί διαγωνισμοί Φυσικής αποσκοπούν στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και την εξοικείωσή τους με τα πειράματα, τις μετρήσεις και τη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτά.

Χημεία Διαγωνισμός Χημείας

Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας: Η Ένωση Ελλήνων Χημικών διοργανώνει κάθε χρόνο Διαγωνισμό Χημείας για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου με θέματα που βασίζονται στη σχολική ύλη.

Βιολογία Διαγωνισμός Βιολογίας

Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας: Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων διοργανώνει κάθε χρόνο Διαγωνισμό Βιολογίας για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου με θέματα που βασίζονται στην αντίστοιχη σχολική ύλη.

C++ Διαγωνισμός Πληροφορικής

Διαγωνισμός Πληροφορικής: Για τους μαθητές που έχουν έφεση στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό διοργανώνεται μαθητικός Διαγωνισμός που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τους αλγορίθμους και την ενασχόλησή τους με προβλήματα αυξημένης δυσκολίας που απαιτούν θεωρητικές γνώσεις προγραμματισμού αλλά και πρακτικές δεξιότητες στη χρήση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού.

Μαθήματα Πληροφορικής & Ρομποτική για Μαθητές Γυμνασίου: Για του μαθητές του Γυμνασίου γίνονται δραστηριότητες και μαθήματα με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μέσα από εφαρμογές ρομποτικής.

Logo

#LoveForScience