Οργάνωση & Λειτουργία του Φροντιστηρίου

Τμήματα

Ομοιογενή Τμήματα: Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ λειτουργούν ομοιογενή τμήματα 6-8 ατόμων για τις τάξεις του Λυκείου που σχηματίζονται με βάση τις επιδόσεις αλλά και τους στόχους των μαθητών.

Λειτουργούν παράλληλα Group δυναμικότητας τεσσάρων μαθητών για όσους επιθυμούν να έχουν τα πλεονεκτήματα της οργανωμένης διδασκαλίας του Φροντιστηρίου στα πλαίσια του ολιγομελούς group.

Ειδικά Τμήματα Αριστούχων: Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ λειτουργούν επίσης ειδικά τμήματα για άριστους μαθητές με ιδιαίτερα υψηλούς στόχους και δίνονται κάθε χρόνο αρκετές υποτροφίες σε μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου που έχουν διακριθεί στο σχολείο τους.

Η ομάδα των Καθηγητών

Καθηγητές: Οι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία, ακολουθούν κοινό πρόγραμμα και καθοδηγούν τους μαθητές στην επιτυχία.

Η διδακτική μας προσέγγιση

Μέθοδος Διδασκαλίας: Η διδασκαλία προσαρμόζεται στο επίπεδο της κάθε ομάδας: καλύπτει κενά που ενδεχομένως υπάρχουν, επικεντρώνεται στην εμπέδωση των γνώσεων και επεκτείνεται σε θέματα αυξημένης δυσκολίας. Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα και υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τις τελικές επαναλήψεις.

Οργάνωση του τρόπου Διαβάσματος

Πρόγραμμα Διαβάσματος: Στην αρχή του σχολικού έτους καταρτίζεται ατομικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης που βοηθά τους μαθητές να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό διαβάσματος όλη τη χρονιά.

Επαναλήψεις & Προγραμματισμός ύλης

Προγραμματισμός & επαναλήψεις: Από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σε κάθε μάθημα ενημερώνουμε τους μαθητές για την ύλη και για τον προγραμματισμό των επαναλήψεων. Σε κάθε μάθημα, την ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότητας ακολουθεί επανάληψη και στο τέλος της χρονιάς πραγματοποιούνται εκτενέστερες επαναλήψεις που βοηθούν στην προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Βιβλία & Έντυπο υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό: Tα βιβλία του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ δίνονται δωρεάν στους μαθητές του Φροντιστηρίου μαζί με τετράδια εργασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Χρηση νέων Τεχνολογιών: Καινοτομούμε χρησιμοποιώντας στη διδασκαλία όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι υπολογιστές και βοηθούν στο συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Αξιολόγηση

Επαναληπτικά Τρίωρα Διαγωνίσματα: Τα τρίωρα διαγωνίσματα είναι θεσμός στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ. Διεξάγονται εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλη τη διάρκεια του έτους και βοηθούν τους μαθητές να κάνουν έγκαιρα και τακτικά επαναλήψεις, να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους και να καταπολεμούν το άγχος της Εξέτασης.

Αξιολόγηση: Οι μαθητές - εκτός από τους βαθμούς τους στα επαναληπτικά διαγωνίσματα - αξιολογούνται διαρκώς και με βάση τη συμμετοχή τους στην τάξη, τις εργασίες που έχουν να προετοιμάσουν στο σπίτι και τα ολιγόλεπτα τεστ που διενεργούνται στη διάρκεια του μαθήματος.

Ατομική Παρακολούθηση - Ενημέρωση: Οι Υπεύθυνοι Μαθημάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο του κάθε μαθητή, την επίδοσή του στα διαγωνίσματα και στο σχολείο.

Επιπλέον Υποστήριξη & Ενίσχυση

Ιδιαίτερα Μαθήματα: Παρέχεται η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος με τους καθηγητές του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο

Ποιότητα στην Εκπαίδευση, επιτυχία στις Εξετάσεις