Πρόγραμμα Αποφοίτων

Η προετοιμασία των αποφοίτων ξεκινά συνήθως την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένα τμήματα. Η ύλη ξεκινά από την αρχή αλλά προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες του κάθε τμήματος.

Στόχος είναι να καλυφθούν κενά και αδυναμίες από προηγούμενες τάξεις, να γίνει εμπέδωση της ύλης των εξετάσεων και να διδαχθούν θέματα αυξημένης δυσκολίας ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα των μαθητικών τμημάτων. Οι δύο βασικές διαφορές στη μέθοδο διδασκαλίες είναι ότι η ύλη καλύπτεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα και ότι οι απόφοιτοι γράφουν ακόμη περισσότερα διαγωνίσματα προσομοίωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα την προετοιμασία σε κάθε προσανατολισμό θα βρείτε στις σχετικές ενότητες:

Το κλειδί για την επιτυχία τη 2η χρονιά είναι η προσήλωση στο στόχο και ο σωστός προγραμματισμός χρόνου. Η απουσία του σχολείου από το ημερήσιο πρόγραμμα σημαίνει ότι υπάρχει άπλετος χρόνος, αλλά η σωστή διαχείρισή του δεν είναι πάντα εύκολη ή δεδομένο ότι θα γίνει. Συνεπώς, τα τμήματα των αποφοίτων λειτουργούν σε πιο εντατικούς ρυθμούς προκειμένου οι υποψήφιοι να εκμετελλεύονται το διαθέσιμο χρόνο και να δουλέψουν συστηματικά για την επίτευξη του στόχου τους. Χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία και εντατικότερη προετοιμασία για να αποφευχθούν τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς, να καλυφθούν τυχόν αδυναμίες και να εξασφαλιστεί η επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ για τους Αποφοίτους, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.

Η πολύχρονη δυναμική παρουσία μας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη σίγουρη επιτυχία στις Εξετάσεις.