Κατανομή Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία

Οι Ομάδες Προσανατολισμού στη Γ' Λυκείου συνυδάζονται και με τα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Για την ταξινόμηση σε Επιστημονικά Πεδία λεπτομέρειες αναφέρονται στην ενότητα: Ομάδες Προσανατολισμού.

Σε αρκετές σχολές οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση από όλα τα Επιστημονικά Πεδία, όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Ηλικίας, τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών κ.α.

Επίσης, υπάρχουν Τμήματα που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, όπως τα τμήματα των Γεωπονικών Σχολών και Βιολογίας (2ο και 3ο Πεδίο), οι Αστυνομικές Σχολές και οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κ.α.