Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων καθώς και οι Στρατιωτικές και άλλες Σχολές είναι ταξινομημένες ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε τέσσερα Eπιστημονικά Πεδία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα Επιστημονικά Πεδία, ορισμένα Τμήματα Πανεπιστημίων (ενδεικτικά) και οι σχετικές με το Πεδίο Ομάδες Προσανατολισμού.

Επιστημονικά Πεδία Σχολές (Ενδεικτικά) Σχετικές Ομάδες Προσανατολισμού
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεάτρου κ.λπ. Ανθρωπιστικών Σπουδών
2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών, Τοπογράφων και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας, Γεωπονίας κ.λπ. Θετικών Επιστημών
3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Διατροφολογίας, Παραϊατρικών Επαγγελμάτων κ.λπ. Θετικών Επιστημών
4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ανά Ομάδα Προσανατολισμού τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα και τα Επιστημονικά Πεδία.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών


Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα
Αρχαία Προσανατολισμού
Ιστορία Προσανατολισμού
Λατινικά
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών


2ο Επιστημονικό Πεδίο

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα
Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα
Μαθηματικά
Οικονομία
Πληροφορική
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

Συντελεστές Βαρύτητας στον Υπολογισμό Μορίων

Για τον υπολογισμό των μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα καθορίζει του συντελεστές βαρύτητας καθενός από τα τέσσερα μαθήματα. Ο Γενικός Τύπος υπολογισμού μορίων ενός υποψηφίου για ένα τμήμα είναι:

Μόρια Εισαγωγής Τμήματος = [Συντ.1] * [Β1] + [Συντ.2] * [Β2] + [Συντ.3] * [Β3] + [Συντ.4] * [Β4]

όπου Β1, Β2, Β3 και Β4 οι βαθμοί του υποψηφίου στα τέσσερα μαθήματα και Συντ.1, Συντ.2, Συντ.3 και Συντ.4 οι αντίστοιχοι συντελεστές που έχει καθορίσει το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό Τμήμα. Οι συντελεστές αυτοί είναι τουλάχιστον 0,2 και το πολύ 0,4 και προφανώς το άθροισμά τους ισούται με 1. Άρα, ο βαθμός κάθε μαθήματος συνυπολογίζεται τουλάχιστον 20% και το πολύ 40% στο σύνολο των μορίων.

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού των μορίων, σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος συκεντρώνει διαφορετικό σύνολο μορίων για τα διάφροα Πανεπιστημιακά Τμήματα του Επιστημονικού του Πεδίου. Η απόκλιση στα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερη αν ο υποψήφιος έχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των βαθμών του και ειδικότερα για τις σχολές που έχουν επιλέξει να ενισχύουν τις καλές επιδόσεις σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα έναντι των άλλων.

Περισσότερες Πληροφορίες για τον Υπολογισμό Μορίων και φόρμα Υπολογισμού θα βρείτε στη σχετική ενότητα:

Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων - Πανελλαδικές 2022

Σχολές με ιδιαιτερότητες

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400μ για τα αγόρια και 200μ για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6kg) και κολύμβηση (50μ ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. (Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.)

Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας & Λιμενικού

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις καθώς και αθλητικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του αρμόδειου Υπουργείου που εκδίδεται κάθε χρόνο για εξειδικευμένες πληροφορίες και την ειδική αίτηση συμμετοχής που πρέπει να καταθέσουν:

  • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: www.geetha.mil.gr
  • Ελληνική Αστυνομία: astynomia.gr
  • Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας: www.fireservice.gr
  • Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή: hcg.gr

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Για τις Σχολές αυτές απαιτείται προκαταρκτική υγειονομική εξέταση (www.yen.gr)

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Οι υποψήφιοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να είναι υποχρεωτικά χριστιανοί ορθόδοξοι ενώ επιπλέον στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Υπολογισμος Μορίων Χρησιμοποιήστε την ειδική φόρμα υπολογισμού για να δείτε τα μόρια ανά Τμήμα και επίσης σε ποιά Τμήματα θα είχατε επιτυχία με τις περσινές Βάσεις.
Φόρμα Υπολογισμού Μορίων
Διαθέσιμο και ως εφαρμογή για κινητά στο PlayStore της Google.