Οι Επιτυχίες των Μαθητών μας

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ πρωταρχικός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε γνωστικά και ψυχολογικά όλους τους μαθητές μας στην απαιτητική διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, να διασφαλίσουμε την επιτυχία τους και να τους βοηθήσουμε για το επόμενό τους βήμα.

Πράγματι κάθε χρόνο οι προσπάθειές μας ανταμείβονται με τις επιτυχίες των μαθητών μας:

  • μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στη σχολή πρώτης προτίμησης

  • 70% επιτυχία στα Πανεπιστήμια της Αθήνας

  • εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό αριστούχων.

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία από τα αποτελέσματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα τελευταία 5 χρόνια.


ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο