Υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας

Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της περιόδου που διανύουμε εφαρμόζουμε στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ το υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας με παράλληλη δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχουμε σε όλους τους μαθητές μας τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα είτε στο Φροντιστήριο είτε εξ αποστάσεως. Υπάρχει ευελιξία όσο αφορά στη δυνατότητα να παρακολουθούν τα παιδιά ορισμένα μαθήματα δια ζώσης και άλλα εξ αποστάσεως ή να προσέρχονται στο μάθημα όποτε αυτό εξυπηρετεί και τις υπόλοιπες ώρες να συνδέονται online για την παρακολούθηση του μαθήματος από το σπίτι.

Οι αίθουσες διασκαλίας είναι κατάλληλα εξοπλισμένες ώστε να μεταδίδεται το μάθημα online την ώρα που πραγματοποιείται με την κάμερα στραμμένη στον πίνακα και τον καθηγητή που παραδίδει και οι μαθητές συμμετέχουν είτε από την τάξη είτε από το σπίτι τους.

Για τους μαθητές που έρχονται στο Φροντιστήριο υπάρχει κανονισμός που πρέπει να εφαρμόζουν ως προς τις αποστάσεις που τηρούν τόσο στο μάθημα όσο και στα διαλείμματα. Παράλληλα, έχει γίνει διαρρύθμιση αιθουσών ώστε να υπάρχουν οι απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ των θέσεων των μαθητών στην αίθουσα, ο κατάλληλος αριθμός μαθητών ανάλογα με το εμβαδό της αίθουσας και τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας όλων μας.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα διεξάγονται με χρήση ειδικού λογισμικού (Microsoft Teams). Οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα βλέποντας τον πίνακα και τον καθηγητή, συμμετέχουν κανονικά (μέσω βίντεο ή μόνο ήχου και μέσω άμεσων μηνυμάτων που λαμβάνει ο καθηγητής), στέλνουν τις εργασίες τους για διόρθωση με email στον καθηγητή κ.λπ. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διδασκαλίας όταν δεν είναι εφικτή η παρουσία των μαθητών στην τάξη. Χρειάζεται όμως τις κατάλληλες υποδομές καθώς και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση όλων των εργαλείων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ, έχουμε τις υποδομές και την τεχνογνωσία να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες και να παρέχουμε στους μαθητές μας την επιλογή της συμμετοχής στο μάθημα μέσω υπολογιστή από το σπίτι τους.

Παράλληλα, χρησιμοποιούμε το ειδικό λογισμικό για το συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ μαθητών και καθηγητών και το διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού. Τα παιδιά έχουν από το κινητό τους τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές τους για τυχόν απορίες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, να στείλουν τις εργασίες τους, να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δραστηριότητες του Φροντιστηρίου αλλά και εκπαιδευτικά νέα για την ενημέρωσή τους.

Πλατφόρμα Αξιολόγησης "QuizMe"

Για την αξιολόγηση των μαθητών, εκτός από την εξέταση στο μάθημα της ημέρας και τα μηνιαία Διαγωνίσματα, χρησιμοποιούμε και την πλατφόρμα αξιολόγησης με ερωτήσεις κλειστού τύπου που έχουμε διαμορφώσει στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ. Η πλατφόρμα ονομάζεται "QuizMe" και παρέχει τη δυνατότητα στον καθηγητή να αναθέτει ερωτήσεις κλειστού τύπου στους μαθητές του. Οι ερωτήσεις έχουν διαμορφωθεί από τους καθηγητές μας, είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, μπορεί να αφορούν μια συγκεκριμένη ενότητα της ύλης ή να είναι επαναληπτικές, για να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες για εμπέδωση μιας ενότητας ή για γενική επανάληψη.

Για να είναι η αξιολόγηση πιο ευχάριστη και ενίοτε διασκεδαστική για τους μαθητές, το QuizMe έχει στοιχεία παιχνιδιού. Ανάλογα με τη δυσκολία των ερωτήσεων, οι μαθητές συγκεντρώνουν πόντους, ανακοινώνονται οι "νικητές" της εβδομάδας και απονέμονται "έπαθλα"! Έτσι, μέσω του συναγωνισμού και της άμιλλας, ενιχύεται η συμμετοχή των μαθητών και διασφαλίζεται η εμπέδωση εννοιών και η κατάκτηση των γνώσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.


Ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020