Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019, καλούνται να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις. Η προθεσμία ορίζεται σύμβωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου από την Τετάρτη 20 εως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και είναι αποκλειστική.

Στη Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όλοι οι υποψήφιοι δηλώνουν:

  • την Ομάδα Προσανατολισμού τους (με τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα)
  • το 4ο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές
  • το 5ο μάθημα, σε περίπτωση που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για δύο Επιστημονικά Πεδία
  • τα ειδικά μαθήματα στα οποία θέλουν να εξεταστούν
  • την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στις Πρακτικές Δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
  • το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικού και Εμπορικού Ναυτικού.
Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019
Eγκύκλιος Υπ. Παιδείας για την Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Παρατηρήσεις:

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν το 5ο μάθημα και τα ειδικά μαθήματα και να μην προσέλθουν τελικά στην Εξέτασή τους σε αυτά τον Ιούνιο. Αντιθέτως, αν δεν τα έχουν δηλώσει δε μπορούν να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τις Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Αντίθετα, η επιθυμία συμμετοχής στους Διαγωνισμούς Εισαγωγής στις Στρατιωτικές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής, Λιμενικού και Εμπορικού Ναυτικού είναι ενδεικτική, καθώς απαιτείται η συμπλήρωση ειδικής δήλωσης/αίτησης στα αρμόδεια υπουργεία μετά τη σχετική προκήρυξη που θα εκδοθεί.

Οι μαθητές και απόφοιτοι που εξετάζονται προφορικά πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 29 Μαρτίου στο Λύκειό τους.
Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας: Εγκύκλιος και Δικαιολογητικά για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Επίσης, οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, στα οποία από φέτος η εισαγωγή γίνεται με ειδικές εξετάσεις, πρέπει επίσης στην ίδια προσθεσμία να καταθέσουν τη σχετική Αίτηση.


Εξωτερικός Σύνδεσμος: Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας