Νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με βάση απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Τμήματα των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας καταργούνται και δημιουργούνται νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα που εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα, τα νέα Τμήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα περισσότερα εκ των οποίων θα ξεκινήσουν την ακαδημαϊκή λειτουργία ξεκινά τους το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020), είναι:

 • το Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη της Λάρισας, που εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας (από τα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 • το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, που εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας (από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Στερέας Ελλάδας που λειτουργούσε στη Λαμία)
 • το Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη της Λαμίας, που εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας (αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)
 • το Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, που εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
 • το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα την πόλη των Τρικάλων, που εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
 • το Τμήμα Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών.
 • το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών.
 • το Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών και αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 • το Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών και αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 • το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Λαρισας,το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την πόλη της Λαρισας,το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Μαθηματικών, με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
 • το Τμήμα Φυσικής, με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
 • το Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, που εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας (από τα αντίστοιχα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Λάρισας, που εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας (από τα αντίστοιχα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την πόλη της Λάρισας, που εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας (από τα αντίστοιχα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).
 • το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, που εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας (από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας).

Ακόμη ιδρύονται νέες Σχολές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις οποίες εντάσσονται τα νέα και κάποια από τα υπάρχοντα Τμήματα ενώ παράλληλα θεσμοθετούνται νέο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ("Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης - Ιάσων") με έδρα την πόλη του Βόλου και Πρότυπο Αγροδιατροφικό Πάρκο ("Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Πάρκο Θεσσαλίας").


Αντίστοιχα, δημιουργείται παράρτημα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά Ευβοίας, που απορροφά Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ενώ ιδρύονται και νέα Τμήματα στην Αθήνα. Συγκεντρωτικά, τα νέα Τμήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι:

 • το Τμήμα Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 • το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 • το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών (από το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
 • το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών
 • το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών (από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
 • το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 • το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
 • το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, (αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)
 • το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, (αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021).

Ακόμη ιδρύεται η νέα Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας στην οποία εντάσσονται κάποια από τα νέα Τμήματα, θεσμοθετείται νέο "Πανεπιστημιακό Ερευνικό Κέντρο" στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημιουργείται Τεχνόπολη - Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) περιοχή της Χαλκίδας.


Τέλος, το Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών απορροφά κάποια Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ενώ ιδρύονται και νέα Τμήματα στην Αθήνα. Συγκεντρωτικά, τα νέα Τμήματα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι:

 • το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών
 • το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα τη Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • το Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων (αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)
 • το Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής (αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)
 • το Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Διατροφής (αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)
 • το Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (αναμένεται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021).


Πηγή: Νόμος4589 - ΦΕΚ A 13/2019


Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2019