Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Β΄Λυκείου

Οι μαθητές στη Β΄Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Κατευθύνσεις: Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική και το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα Κατεύθυνσης, μαθήματα Γενικής Παιδείας – κοινά για όλες τις Κατευθύνσεις – καθώς και ένα μάθημα επιλογής.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Άλγεβρα2
Γεωμετρία 2
Φυσική (Γενικής Παιδείας) 2
Χημεία (Γενικής Παιδείας) 2
Βιολογία 1
Ερευνητική Εργασία (Project) 2
Α΄ Ξένη Γλώσσα 2
Φυσική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2

Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4
Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική & Δίκαιο 2
Λατινικά 2

Μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3
Φυσική Κατεύθυνσης 2
Χημεία Κατεύθυνσης 2

Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3
Φυσική Κατεύθυνσης 2
Τεχνολογία Επικοινωνιών 2

Μαθήματα Επιλογής

Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα παρακάτω:

Μαθήματα Ώρες
Αρχές Οικονομίας 2
Β' Ξένη Γλώσσα 2
Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής 2
Σχέδιο Γραμμικό 2
Σχέδιο Ελεύθερο 2
Εφαρμογές Υπολογιστών 2
Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2
Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία & Κείμενα 2

Αξιολόγηση – Βαθμολογία & Προαγωγή στη Γ΄Λυκείου

Για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού της Β΄Λυκείου ισχύουν οι ίδιες διατάξεις με τις αντίστοιχες της Α΄ Λυκείου:

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων αποτελεί τον προφορικό βαθμό. Επιπλέον, στο τέλος της Β΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σε ενδοσχολικό επίπεδο) και ο ετήσιος βαθμός για κάθε μάθημα υπολογίζεται ως μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης. Ο γενικός βαθμός της Β΄Λυκείου είναι ο μέσος όρος των ετήσιων βαθμών όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν γραπτά.

Στη Γ΄Λυκείου προάγονται όσοι έχουν γενικό μέσο όρο στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά μεγαλύτερο ή ίσο του 9,5.