ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΘΟΔΙΚΟ 1975-2017

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο για 40 και πλέον χρόνια προετοιμάζει μαθητές Λυκείου για την εισαγωγή τους στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Η πολύχρονη δυναμική παρουσία μας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία στις Εξετάσεις.

ΛΥΚΕΙΟ + ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρουσίαση του εβδομαδιαίου σχολικού προγράμματος μαθημάτων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή του Συστήματος Πρόσβασης στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ακολουθώντας στοχευμένο πρόγραμμα σπουδών και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διδακτικές πρακτικές διασφαλίζουμε την επιτυχία των μαθητών μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών σε κάθε τάξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ + ΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων και οι Απαντήσεις από την Ομάδα Καθηγητών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ (2010-2017).

ΒΑΣΕΙΣ + ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Συγκεντρωτικοί Πίνακες με τις Βάσεις των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και Στατιστικά Βαθμολογικά Στοιχεία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ

Νέος Οδηγός Σπουδών

Εκπαιδευτικά βιβλία, Μυθιστορήματα και βιβλία για όλους από τις εκδόσεις του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εκπαιδευτικά βοηθήματα που απευθύνονται σε μαθητές και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διδασκαλίας.

ΣΠΟΥΔΕΣ + ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

Κατηγοριοποίηση και παρουσίαση όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες για τα μαθήματα και τις ειδικεύσεις του κάθε Τμήματος, τα Μεταπτυχιακά και τις δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων.
Οδηγός Σπουδών

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΘΟΔΙΚΟ 1975-2017

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο για 40 και πλέον χρόνια προετοιμάζει μαθητές Λυκείου για την εισαγωγή τους στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Η πολύχρονη δυναμική παρουσία μας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία στις Εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ακολουθώντας στοχευμένο πρόγραμμα σπουδών και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διδακτικές πρακτικές διασφαλίζουμε την επιτυχία των μαθητών μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών σε κάθε τάξη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ

Νέος Οδηγός Σπουδών

Εκπαιδευτικά βιβλία, Μυθιστορήματα και βιβλία για όλους από τις εκδόσεις του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εκπαιδευτικά βοηθήματα που απευθύνονται σε μαθητές και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διδασκαλίας.

ΛΥΚΕΙΟ + ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρουσίαση του εβδομαδιαίου σχολικού προγράμματος μαθημάτων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή του Συστήματος Πρόσβασης στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ + ΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων και οι Απαντήσεις από την Ομάδα Καθηγητών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ (2010-2016).

ΒΑΣΕΙΣ + ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Συγκεντρωτικοί Πίνακες με τις Βάσεις των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και Στατιστικά Βαθμολογικά Στοιχεία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

ΣΠΟΥΔΕΣ + ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

Κατηγοριοποίηση και παρουσίαση όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες για τα μαθήματα και τις ειδικεύσεις του κάθε Τμήματος, τα Μεταπτυχιακά και τις δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων.
Οδηγός Σπουδών